Ny nettside kommer!

Sentralt på Sørlandet

Vennesla er en sentralt beliggende innlandskommune i Vest-Agder – bare 20 minutters kjøretur i bil fra Kristiansand sentrum eller Kristiansand Lufthavn, Kjevik.

Vennesla Kommune grenser til Kristiansand i sør, Songdalen og Marnardal i vest, Evje og Hornnes i nord og Iveland og Birkenes i øst. Vennesla er også det nest største tettstedet i Vest-Agder målt etter folketall, og det eneste større tettstedet på Agder som ligger i innlandet.

Befolkning

Vennesla kommune er i stadig befolkningsvekst og hadde i 2012 ca 15 000 innbyggere,[ hvorav ca. 75 % er bosatt i kommunens to tettsteder, Vennesla og Skarpengland. Tettstedet Vennesla, kommunens administrasjonssentrum, har 11 806 innbyggere per 1. januar 2011, og er med dette det nest største tettstedet i Vest-Agder, og det tredje største tettstedet på Sørlandet, etter Kristiansand og Arendal.
Innbyggertallet i kommunen økte sterkt i årene etter 1. verdenskrig som følge av at kommunens industribedrifter hadde et stort behov for arbeidskraft. I de senere årene har veksten avtatt. I perioden 1995-2005 økte folkemengden med 6,0 %.

Otra er sentral i Vennesla

Otra er elven som elegant slynger seg gjennom kommunen, og omringer Hunsøya på begge sider. De siste årene har Otra vært en ren og fin elv med et yrende fiskeliv og et yndet reisemål for iherdige laksefiskere.

Historie

De første vendølene bosatte seg på Kvarstein, den sydligste bygda i kommunen, allerede i steinalderen. Siden bosatte det seg også mennesker lenger nord i kommunen. Fram til industrialiseringen på slutten av 1800-tallet, livnærte vendølene seg av jordbruk, skogbruk og laksefisking. Otra, elva som renner gjennom de sentrale delene av Vennesla på sin vei fra Hovden til Kristiansand, var grunnlaget for den etter hvert ganske betydelige tømmereksporten fra Vennesla, ved at man fra 1500-tallet tok i bruk oppgangssager til å sage opp tømmeret til planker, for deretter å fløte det langs elva til ladesteder på Lund og Kristiansand, for utskipning, i hovedsak til Holland.
Venneslas bønder levde av trelasthandelen fram til 1800-tallet, hvor den moderne industrien etter hvert tok over som viktigste nærinngsvei, ved siden av jordbruket. Industrien omfattet i første rekke Hunsfos Fabrikker, og senere også aluminiumfabrikken på det tidligere sagbruket Vigeland Brug. Da Setesdalsbanen ble anlagt i 1896, ble endestasjonen i sør lagt til Grovane i Vennesla, og banen medførte økt handel som transittsted mellom Kristiansand og Setesdalen. Den største vekst i trafikk kom likevel med Sørlandsbanen som ble framført til Vennesla og Kristiansand i 1938. Jernbanen ga mulighet for å frakte papir østover i landet, eller ned til Kristiansand havn hvor det fortsatt utskipes.
Laksen har også hatt betydning for Vennesla, og den trakk tidlig utlendinger til bygda for å fiske, noe den også gjør i dag. De mest kjente utenlandske laksefiskerne fra tidligere tider er den engelske adelsfamilien Hawkshaw som overtok Vigeland Hovedgård fra den sveitsiske Wild-slekten som tidligere hadde eid storgården ved Vigelandsfossen (hovedbygningen på eiendommen er en fredet sveitservilla oppført av Wild-familien en gang på 1800-tallet). Hawkshaw-familien brukte gården som sommerhus, og engelskmennene tilbrakte mang en sommer her, fram til laksen forsvant på begynnelsen av 1960-tallet som følge av at elva ble forurenset av utslipp fra Hunsfos Fabrikker. Elva ble imidlertid renset på begynnelsen av 90-tallet, og man kan nå igjen fiske laks ved Vigeland Hovedgård, men kun ved kjøp av fiskekort.

Vennesla ble «storkommune» i 1964 da de tre kommunene Vennesla, Hægeland og Øvrebø ble slått sammen til én. Denne sammenslåingen er i kommunevåpenet symbolisert med en gullfarget krone over det opprinnelige våpenskjoldet.

Næringsliv

Otra renner gjennom Vennesla og har gitt naturlige forutsetninger for en rekke industribedrifter i kommunen. Noen var opprinnelig basert på tømmeret som ble fløtet på elva, andre på elektrisk kraft. Hovednæringene i kommunen er skogbruk og industri. 77% av arealet er dekket av skog.

Huntonit (Byggma ASA) er den største arbeidsplassen i kommunen. Ellers er Reber Schindler Heis A/S, VEF Entreprenør AS, Vigeland Metal Refinery AS, CG Glass, Norgesplaster (Alpharma) og Scan Trade AS viktige arbeidsplasser. Hunsfos fabrikker har vært en av de største arbeidsplassene i Vennesla, men september 2011 ble fabrikken begjært konkurs etter 125 års drift. Nå har Hunsfos Næringspark etablert seg på fabrikkens område, og skaper igjen liv i de tradisjonsrike lokalene

Kommunikasjon

Vennesla har to jernbanestasjoner tilknyttet Sørlandsbanen. Vennesla stasjon på Vikeland har fortsatt togstopp med avganger til og fra Stavanger, Kristiansand, Arendal og Oslo, men stasjonen er fjernstyrt og har ikke billettsalg. I tillegg ligger den nå nedlagte Grovane stasjon (utgangsstasjon for Setesdalsbanen) ca. 2 km nord for kommunesenteret. Stasjonene ble opprinnelig bygd til Setesdalsbanen og stod ferdige i 1895. Vennesla stasjon er kilometrert til 350,1 km fra Oslo V.
Riksvei 9 (Setesdalsvegen) som forbinder Kristiansand med Setesdal går gjennom kommunen. I tillegg er det gode veiforbindelser til Kristiansand – de mest brukte er Fylkesvei 405 (Venneslavegen) og fylkesvei 1 (Torridalsvegen). Østover er det forbindelse til Europavei 18 over Fylkesvei 453 (Ålefjærveien).

Kilde: Wikipedia